fbpx

Coronamaatregelen 

Beste leden,

Naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 2 november jl. berichten wij het volgende.

Helaas zijn aangescherpte maatregelen m.b.t. het coronavirus een feit. De invoering van het Corona toegangsbewijs treft de hele sportbranche. Ook wij als Crossfit Leerdam zullen hier mee om moeten gaan. 

Wij vinden het dan ook belangrijk om hier een duidelijk onderscheid te maken. De invoering van de nieuwe maatregelen heeft geen betrekking op onze persoonlijke visie en mening. Wij als mensen en individu geloven sterk in het feit dat mensen het recht hebben om zelf te bepalen of zij wel of niet gevaccineerd willen worden/zijn. Deze vrijheid van keuze respecteren wij.

Wij als Crossfit Leerdam zijn er ook van overtuigd dat actief bewegen en/of sporten aangemoedigd moet worden en niet beperkt!

Wij zijn als Crossfit Leerdam zijn echter wel genoodzaakt de richtlijnen van de overheid te volgen. Wij hebben hierin helaas geen keuze! Als onderneming in de vorm van Crossfit Leerdam worden wij gezien als een sportschool. Wij worden dus ook geacht de nieuwe ingevoerde coronamaatregelen toe te passen. We zullen ons moeten conformeren aan de richtlijnen uitgezet door de overheid om boetes bij eventuele handhaving te voorkomen.

Met jullie hopen wij dat deze nieuwe maatregelen zo snel mogelijk niet meer benodigd zijn. Tot die tijd vragen wij een ieders begrip m.b.t. deze situatie.

Onderstaand een overzicht m.b.t. de nieuw ingevoerde coronamaatregelen:

 • Vanaf wanneer gelden deze nieuwe maatregelen?

De nieuwe coronamaatregelen zoals aangekondigd door de overheid zullen ingaan op zaterdag 6 november 2021. Vanaf dit moment zullen wij als Crossfit Leerdam ons dan ook conformeren aan deze maatregelen. 

 

 • Het CoronaToegangsBewijs (CTB)
  Het CTB is voor sportscholen per 6 November 2021 helaas een feit. Wij zien dan ook helaas geen andere oplossing om ook deze maatregel toe te passen binnen Crossfit Leerdam. Het CTB geldt voor een ieder van 18 jaar en ouder.

 

Er zijn verschillende manieren om aan te tonen dat je getest, immuun en/of gevaccineerd bent. Dit kan door;

 • Een test niet ouder dan 24 uur 
 • Een bewijs van immuniteit
 • Een vaccinatie bewijs (digitaal en/of op papier)

 

De zelftesten zijn per april 2021 beschikbaar. De zelftest wordt in het kader van de nieuwe maatregelen echter niet aangemerkt als een officieel testbewijs. 

 

 • Hoe werken de maatregelen in de praktijk?

Vanaf zaterdag 6 november 2021 zal voor aanvang van elke afzonderlijke les de QR-code van iedere deelnemer gescand worden. Dit gepaard met de check van een geldig legitimatiebewijs. Ben je niet in het bezit van een digitale QR-code, dan kan deze ook in de papieren versie worden getoond. 

Helaas zijn we genoodzaakt het controleren van het CTB dagelijks bij aanvang van elke les toe te passen. Het is ons niet toegestaan om in wat voor vorm dan ook bij te houden wie een geldig CTB-bewijs heeft binnen de toegestane vormen.

Om de doorstroom van lessen optimaal te houden, willen wij leden vragen om hier rekening mee te houden wanneer je naar een les komt. Wij willen je dan ook vragen om minimaal 10 minuten voor de les aanwezig te zijn zodat er gelegenheid is om controle uit te voeren. 

 

 • Ben je niet gevaccineerd?

Hoe moeilijk en vervelend wij het ook vinden, wij kunnen helaas geen toegang verlenen indien je geen geldig vaccinatiebewijs kan tonen. Dit druist tegen onze principes in, maar wij hebben hier helaas geen keuze in!

Uiteraard ben je welkom om te komen indien je in het bezit bent van een geldig testbewijs en/of bewijs van immuniteit. 

Wij snappen maar al te goed dat voor mensen die niet gevaccineerd zijn het meerdere malen en steeds opnieuw testen niet echt een constructieve oplossing is. 

Voor de mensen waarvoor dit van toepassing is bieden wij graag de mogelijkheid om het abonnement tijdelijk te bevriezen. Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden en abonnementskosten zullen dan ook tijdelijk vervallen. Op het moment dat de maatregel m.b.t. het CTB komt te vervallen, zal het abonnement weer geactiveerd worden.

Wij hopen jullie hiermee tegemoet te komen. Indien pauzering van het abonnement wenselijk is, dan graag een email sturen naar info@crossfitleerdam.nl.

 

 • Boksen

Ook voor het volgen van de bokslessen geldt dat iedereen ouder dan 18 jaar in het bezit zal moeten zijn van een CTB in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. Ook hier vragen wij boksers rekenen te houden bij aanvang van de lessen en minimaal 10 minuten van te voren aanwezig te zijn. 

 

 • Personal Training

Personal Trainingen kunnen gewoon doorgang hebben mits in het bezit van een geldig CTB.

 

 • CF Kids/Teens

De CrossFit Kids en Teens lessen zullen gewoon doorgaan. De nieuw aangekondigde maatregelen zijn niet van toepassing op de kinderen van de leeftijdscategorie.

 

Tot slot…

We houden de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten. Indien er veranderingen zijn brengen we jullie hier van op de hoogte.

Wij begrijpen het als er vragen zijn. Indien je vragen hebt vragen we je vriendelijk deze kenbaar te maken via de mail. De vragen mogen gestuurd worden naar info@crossfitleerdam.nl. Wij zijn uiteraard ook bereid om in gesprek te gaan wanneer hier behoefte aan is.